Partner

akaryon Logo

Az akaryon a CINAMON projekt koordinátora. Az 1999-ben alapított, kutatással foglalkozó osztrák szervezet 2000 óta két telephelyen működik, az egyik Stájerország vidéki környzetében, a másik Ausztria fővárosában, Bécsben. Az akaryon forgalma és alkalmazottainak száma az elmúlt több mint két évtizedben fokozatosan növekedett, és jelenleg több mint 10 főt foglalkoztat. A fenntarthatósági témák iránti érdeklődés és az erőforrások felelős felhasználásával kapcsolatos tudatosság növelésének szándéka a szervezet küldetésének részét képezi. Környezetvédelmi és energetikai témákkal foglalkozó komplex webes alkalmazások fejlesztésére szakosodott, ezáltal gyakran az oktatási területtel is foglakozik. Amellett, hogy a webes/mobil környezetvédelmi, informatikai alkalmazásaik önálló megoldásokként is hasznosíthatók, rendszeresen részt vesz környezetvédelmi oktatási projektekben is, amelyek keretében nemcsak know-how-ismeretekkel, hanem konkrét megoldások bemutatásával is felvértezi célcsoportjait (pl. különböző oktatási háttérrel rendelkező tanulókat). Gyakran részt vesz hasonló projektek koordinációjában is, emellett pedig kooperatív kutatási projektek irányításában is vannak tapasztalataik.

https://akaryon.com

Klimabündnis Logo

Az Európai Klímaszövetség egy globális partnerség az éghajlat védelméért, amely jelenleg 27 európai ország több mint 1700 közösségét köti össze a dél-amerikai őslakosokkal. A tagok közös céljai az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és az amazóniai esőerdők védelme. Ausztriában az Klímaszövetség a legnagyobb éghajlatvédelmi hálózat. Története során a szervezet folyamatosan bővült, és jelenleg számos önkormányzat, vállalat, iskolák és óvodák mellett az összes osztrák szövetségi államot és Bécs önkormányzatát is tagjai között tudhatja, amelyekkel az együttműködést kilenc regionális iroda koordinálja. Az Klímaszövetség munkájának középpontjában a tájékoztatás és a tudatosság növelése, a hálózatépítés és a továbbképzés, valamint az éghajlatvédelem, az éghajlati igazságosság és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén megvalósuló projektek és kampányok végrehajtása áll. Európában egyedülálló az Amazonas területének egyes kiválasztott régióival való hosszú távú együttműködésük. Az Ausztriai Klímaszövetség 1993 óta támogatja a FOIRN-t, a brazíliai Rio Negro őslakosok támogató szervezetét. Ausztriában a szervezet tevékenysége első sorban a figyelemfelkeltésre irányul. Az környezetbarát életmód nemcsak az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenti Európában, hanem az esőerdőkre nehezedő nyomást is mérsékli. Az szövetség partnerségének egyik legnagyobb sikere az Amazóniában található 135 000 km² esőerdő védelme. A FOIRN a brazil kormánytól egy Ausztria területének 1,6-szorosát kitevő területre kapott földhasználati jogot. Hasonlóan sikeres az Klímaszövetség tagtelepülései, a Vorarlberg-i szövetségi tartomány és kolumbiai Chocó régió közötti hosszútávú partnerség.

https://www.klimabuendnis.at/

Climate Alliance Italy Logo

A CINAMON partnere, az Olaszországi Klímaszövetség-(Climate Alliance Italy ( CAI) az európai hálózat olasz koordinátora. A szövetség egy kiterjedt, sokrétű hálózat: több mint 25 európai ország több mint 1700 közel önkormányzata, számos regionális önkormányzat, civil szervezetek és egyéb szervezetek aktívan dolgoznak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A tagok számát tekintve az Európai Klímaszövetség a legnagyobb európai városhálózat, amely az éghajlatvédelmi megoldásokon dolgozik; és amelynek tagjai az éghajlatváltozást egy olyan globális kihívásként fogadják el, ami ellen meglátásunk szerint helyi megoldásokkal tudunk a leghatékonyabban küzdeni.
A CAI fő tevékenysége a fenntartható energia-, éghajlat- és mobilitási politikák előmozdítása, érvényre juttatása a közigazgatás mindennapi működésében, az integrált fenntartható helyi és regionális fejlődés érdekében, és a szervezet mindezt eszközök fejlesztésével, kapacitás-építéssel, kutatással, valamint a példaértékű tapasztalatok és megoldások terjesztésével teszi lehetővé.
A CAI 2010 óta a Polgármesterek Szövetségének „támogatója”, 2014 óta pedig az olaszországi ügyfélszolgálatot vezeti. A számos várossal – kicsikkel és nagyokkal, az éghajlat- és energiapolitikájuk tekintetében kiemelkedő vagy éppen szerényebb ambíciókkal rendelkező, és az éghajlatvédelmi céljaik végrehajtásához szükséges kapacitás különböző fokán álló városokkal – való napi kapcsolat révén a hálózat kiterjedt empirikus és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a helyi és regionális közigazgatás lehetőségeiről és korlátairól, a cselekvési lehetőségekről és akadályokról az energia- és éghajlat-politikai intézkedések terén.
A CAI széleskörű tapasztalattal rendelkezik az uniós projektekben való részvételben is. Az önkormányzatokkal való együttműködésben és a Polgármesterek Szövetségén belül szerzett 30 éves tapasztalatára építve az Klímaszövetség a kommunikáció, a finanszírozás, az energiatervezés, a CO2-monitorozás, a kapacitásépítés és a tudásátadás terén szerzett szakértelmével tud hozzájárulni a helyi éghajlat védelméhez és alkalmazkodáshoz.

http://www.climatealliance.it/

A Reflex Környezetvédő Egyesület 1987 óta működik, mint a magyarországi környezetvédő civil mozgalom egyik meghatározó szervezete. Olyan célokat tűztünk ki magunk elé, mint a környezetvédelmi tudatformálás, a környezetvédelmi nevelőmunka, a környezettudatos fogyasztói szokások kialakításának segítése. A fenti stratégiai céljainak megvalósítása érdekében általános állampolgári érdekvédelmi, szolgáltató feladatokat is ellátunk a természet- és környezetvédelem, az általános emberi jogok, és a környezetvédelemmel összefüggő egészségvédelem, fogyasztóvédelem és jogvédelem területén. Az energiatakarékosság, a hatékony energiahasználat, a klímavédelem jegyében is számos hazai illetve nemzetközi támogatással létrejött projektet valósítunk meg. Munkánk során szorosan együttműködünk a szakmai és társadalmi szervekkel, folyamatos kapcsolatot tartunk a hazai és külföldi civil kezdeményezésekkel. Jelenleg az egyesületünknek több mint száz tagja, és közel 20 önkéntese van, akik a legkülönfélébb formában és módon támogatják munkánkat. Saját honlapunkon kívül több szakmai honlapot is üzemeltetünk, jelen vagyunk internetes videó-csatornákon, valamint az internet közösségi oldalain is. Facebookon KlímavédDVelem oldalunkon több mint 70.000 követőnknek rendszeresen osztunk meg környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmakat. Kiadványaink, szakmai brosúráink, oktatási segédanyagaink nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság, illetve az oktatási intézmények körében. Pápateszéren felépítettünk és működtetünk egy környezet- és természetvédelmi oktatóközpontot, mely a tavaszi, nyári, kora őszi időszakban szolgálja az egyesület környezeti nevelési céljait, továbbá a régió iskoláinak szabadidős illetve környezet-természetvédelmi tevékenységét.

http://reflexegyesulet.hu/